Δημιουργία και διαχείριση ρόλων χρηστών στο WordPress

MyIP.gr

Δημιουργία και διαχείριση ρόλων χρηστών στο WordPress Η MyIP.gr μας ενημερώνει ότι το WordPress είναι μια δημοφιλής επιλογή για ιστότοπους που χρειάζονται σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Όπως και άλλα CMS, το WordPress παρέχει ολοκληρωμένους προκαθορισμένους ρόλους χρήστη που πληρούν τις απαιτήσεις των διαχειριστών και των διαχειριστών ιστότοπων. Οι περισσότεροι από τους κατόχους ιστοτόπων δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να παρέχουν περιορισμένη πρόσβαση στον Πίνακα ελέγχου για Continue Reading