Τί είναι το Web Analytics

seo

Τί είναι το Web Analytics Οι επισκέψεις των χρηστών του διαδικτύου σε ένα website και η συμπεριφορά τους μέσα σ’ αυτό, δημιουργουν πολυάριθμα και πολύτιμα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αν συλλεχθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν καταλλήλως, μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα για μια επιχείρηση. Η επιχείρηση μπορεί να τα αξιοποιήσει τόσο για τη βελτίωση του website ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα ο σκοπός ύπαρξής του, όσο Continue Reading